Wyszukiwanie
Drukuj
Sprzedawcy
load google maps

OKS 220 – Pasta MoS? Rapid

Pasta monta?owa o?bardzo wysokiej zawarto?ci MoS? do operacji prasowania i obróbki plastycznej oraz do smarowania podczas docierania mocno obci??onych powierzchni ?lizgowych.

Obszary zastosowań

 • Pasta monta?owa do nasadzania za pomoc? prasy i wt?aczania kó?, wa?ów, obr?czy lub ?o?ysk
 • Podk?ad ?lizgowy gwintów ruchomych, prowadnic i torów ?lizgowych w celu zapobiegania szarpaniu, zacieraniu si? i zu?yciu
 • Smarowanie podczas docierania mocno obci??onych powierzchni ?lizgowych, np. ?o?ysk ?lizgowych, kó? z?batych, wa?ów korbowych z zapewnianiem w?a?ciwo?ci pracy awaryjnej
 • Nadaje si? skomplikowanych bezwiórowych obróbek plastycznych, np. do nasadzania, t?oczenia lub wybijania pod warunkiem unikania krytycznych kontaktów metalowych i zgrzewań

Zalety i korzy?ci

 • Natychmiast skuteczna ochrona przed zacieraniem si?, zu?yciem i szarpaniem przy bardzo wysokich obci??eniach
 • Wcieranie w powierzchni? ?lizgow? niepotrzebne
 • Wysoka skuteczno?? dzi?ki silnemu powinowactwu pomi?dzy MoS? a?metalami
 • Najmniejsze tarcie przy najwi?kszej obci??alno?ci
 • Zwi?kszona niezawodno?? eksploatacji ruchomych elementów maszyn dzi?ki w?a?ciwo?ciom pracy awaryjnej
 • Z?organicznymi zwi?zkami kompleksowymi molibdenu w?celu zwi?kszenia wydajno?ci
 • Dost?pna równie? wersja w?sprayu OKS 221

Dane techniczne

 • Temperatura robocza: -35 °C → +450 °C
 • Pasowanie wt?aczane: μ = 0,05, bez karbowania
 • Test VKA (si?a spawania): 4.200?N

Zastosowanie

W?celu uzyskania optymalnej przyczepno?ci nale?y najpierw oczy?ci? powierzchnie ?lizgowe z?zanieczyszczeń i?innych smarów, najlepiej mechanicznie (np. za pomoc? szczotki drucianej), a?nast?pnie uniwersalnym ?rodkiem czyszcz?cym OKS 2610/OKS 2611. OKS 220 nanie?? równomiernie cienk? warstw? za pomoc? p?dzla lub szpachelki. Natryskiwa? równomiernie OKS 221. Usun?? nadmiary. Nie stosowa? pasty zamiast smaru sta?ego i?miesza? tylko z?odpowiednimi smarami.

 • Serwis klienta i serwis techniczny

  Serwis klienta i serwis techniczny

 • Uzgodnienie odpowiedzi telefonicznej

 • Kup produkt

  Kup produkt

汤姆高清影院-汤姆官网